Vykonávame oboznámenie v oblasti BOZP a OPP. Vychádzame v ústrety klientom, a tak oboznámenia väčšinou prebiehajú v priestoroch firmy.

Za porušenie povinnosti zabezpečiť oboznámenie zamestnancov v oblasti BOZP, OPP hrozí pokuta až do výšky 33 000 €


BOZP
  • vstupné a opakované (periodické) oboznámenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • oboznámenie SZČO (aj stavbári a iné profesie)
  • oboznámenie práce vo výške bez použitia horolezeckej techniky
  • oboznámenie vodičov referentských vozidiel
  • oboznámenie vodičov nákladnej dopravy a medzinárodnej dopravy
 
OPP
  • vstupné a opakované oboznámenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • odborná príprava protipožiarnej hliadky
Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok