V oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúkama nasledovné služby:

- činnosť autorizovaných bezpečnostných technikov
- vypracovanie a aktualizácia Dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- hodnotenie nebezpečenstiev a rizík na pracovisku
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- činnosť Koordinátora bezpečnosti na stavensku
- vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko

Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok