Kontrola obytných domov (bytoviek) sa vykonáva raz za 12 mesiacov. Výsledkom je vyhotovenie zápisu z preventívnej protipožiarnej prehliadky obytného domu do Požiarnej knihy, ktorá sa na požiadanie predkladá štátnemu požiarnemu dozoru pri kontrole obytného domu. Kontrola obytných domov sa týka aj kontroly požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov.

Zákon o ochrane pred požiarmi. Za porušenie povinnosti mať vyhotovený zápis z preventívnej protipožiarnej prehliadky obytného domu hrozí pokuta až do výšky 8 298 €.


Ponúkame služby pre obytné domy (bytovky):
  • kontrola stavu BOZP a Ochrany pred požiarmi obytného domu
  • vypracovanie záznamov so zistenými skutočnosťami
  • návrh na odstránenie nedostatkov
  • v prípade záujmu odstránenie nedostatkov
 
   Ak Vás táto ponuka zaujala a nemáte ešte vyhotovený zápis z preventívnej protipožiarnej prehliadky obytného domu, neváhajte nás kontaktovať na email, telefónne číslo alebo prostredníctvom našej Nezávislej cenovej ponuky.
Ing.Iva Kostková • Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica • 0905 363 562 • kostkova@ikospb.sk
Bezpečnostný technik Iva Kostková © 2014 Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok